11 Mei

Versoepeling maatregelen

Nieuws

Corona-maatregelen vanaf 11 mei 2020

Echo’s
• Partners mogen mee naar alle echo’s, ook naar de 20-weken echo bij Screeningscentrum IRIS (in Ziekenhuis Rivierenland)
• Alle pretecho’s zijn weer toegestaan.
• Alleen je partner mag mee naar de echo’s. Kinderen, familie, vrienden, etc. mogen niet mee.

Controles

Controleschema:

7-8 weken: 1e controle met echo
11 weken: 2e controle met echo
16 weken: gewone controle (geen echo).
19 weken: 20 wkn echo (SEO)
23 weken : gewone controle (geen echo).
27 weken : gewone controle (geen echo), evt bloed prikken voor Rhesus
30 weken: gewone controle (geen echo) en ijzer prikken
33 weken : gewone controle (geen echo).
35 weken: :gewone controle met liggingsecho.
37 weken: :gewone controle (geen echo).
39 weken: gewone controle (geen echo).
40 weken: gewone controle (geen echo).
41 weken: Controle aan huisbezoek en strippen om de start van de bevalling te stimuleren.

Controles in de praktijk (spreekuur)

• Liever geen partners mee naar de gewone controles
• Bij een bijzondere afspraak, zoals gesprek over je bevalling, overleg dan met ons of je partner mee kan
• Geen kinderen, opa’s, oma’s, familie, vrienden, etc. mee naar controles.
• Wat als je verkoudheidsklachten hebt? Zie ook helemaal onderaan dit document.

Controles in het ziekenhuis (gynaecoloog)
• Geen partners mee naar de controles bij de gynaecoloog. 
• Wat als je verkoudheidsklachten hebt? Zie ook helemaal onderaan dit document.

Bevallen: Je kan thuis of in het ziekenhuis bevallen

Thuis bevallen
• Partner mag hierbij aanwezig zijn
• Er mag nog één extra iemand aanwezig zijn.
• Wat als je verkoudheidsklachten hebt? Zie ook helemaal onderaan dit document.

Ziekenhuisbevalling (poliklinisch)
• Alleen je partner mag hierbij aanwezig zijn. Verder niemand.
• Je partner mag de kamer niet verlaten tijdens de bevalling.
• Wat als je verkoudheidsklachten hebt? Zie ook helemaal onderaan dit document.

Na de bevalling
• Wij komen 2 of 3 keer thuis op bezoek in de eerste week.
• Wat als je verkoudheidsklachten hebt? Zie ook helemaal onderaan dit document
• We (video)bellen 1 of 2 keer in de eerste week.
• De nacontrole is individueel op de praktijk (ongeveer 6 weken na de bevalling) 

Corona- maatregelen vanaf 1 juni 2020

Zoals hierboven en extra:
• Centering Pregnancy start weer.
• Voorlichtingsavonden < 30 mensen starten weer. 

Wij snappen dat de maatregelen voor jou als zwangere misschien niet altijd prettig zijn. Maar wij vinden ze erg belangrijk voor jouw en onze gezondheid. 

Door deze maatregelen, hopen wij te voorkomen dat wij een bron van besmetting worden voor anderen of zelf ziek worden, waardoor de continuïteit van onze zorg in gevaar komt. 

Daarom blijven de volgende maatregelen altijd gelden:

• Was vaak je handen.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en 
gooi deze daarna weg.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Ben jij of is iemand bij jou thuis ziek?

• Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius?
• Heeft iemand in huis koorts en/of benauwdheid? 

Blijf dan thuis en bel ons dan voor een nieuwe afspraak!
Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.