Privacybeleid

Wij, Verloskundige Praktijk de Toekomst gebruiken cliëntgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. 

Wij delen cliëntgegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. 

Wij bewaren cliëntgegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Wij houden met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntgegevens veilig voor inzage van onbevoegden. 

Wij vragen toestemming aan onze cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. 

Wij informeren cliënten over de rechten van de cliënt ten aanzien van haar persoonsgegevens. Wij informeren onze cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Wij informeren cliënten indien Verloskundige Praktijk de Toekomst bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Recente berichten