Prenatale screening

Tijdens je zwangerschap kun je verschillende onderzoeken laten verrichten om de gezondheid van jou en je baby in de gaten te houden. Sommige onderzoeken krijg je standaard aangeboden, andere alleen als dat medisch noodzakelijk is. De verloskundige bepaalt of dat het geval is. Bij veel onderzoeken kun je ook zelf bepalen of je er gebruik van wilt maken, bijvoorbeeld een test om na te gaan of je baby kans heeft op een afwijking. De verloskundige geeft je uitleg over alle onderzoeken en vertelt welke noodzakelijk zijn en waar je zelf over kunt beslissen.

Er zijn verschillende onderzoeken die je zou kunnen doen:

- Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

- 13 weken echo (ETSEO) 

- 20 weken echo (SEO)

Voor de uitleg en keuzehulp verwijzen wij naar de website van het RIVM.

Hieronder volgt een korte uitleg


Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

Met de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) kunnen zwangeren vrouwen door middel van een screening van het eigen bloed hun ongeboren kind testen op: trisomie 18 (Edwardssyndroom) en trisomie 13 (Patausyndroom), trisomie 21 (Downsyndroom) of andere chromosoomafwijkingen. Bij de NIPT wordt DNA van de placenta van het ongeboren kind uit het bloed van de zwangere onderzocht. Voor de introductie van de test kon dat alleen met een vruchtwaterpunctie of vlokkentest. Klik voor meer informatie.


13 weken echo (ETSEO)
Het doel van de 13 weken echo is om in een vroeg stadium op te sporen of de baby lichamelijke afwijkingen heeft. Ernstige afwijkingen als onder andere een open schedel, een groot defect aan de buikwand en een verdikte nekplooi. Voor meer informatie over de 13 weken echo klik dan hier. 


De 20-weken echo: onderzoek naar lichamelijke afwijkingen (SEO)
Onderzoek naar bepaalde lichamelijke afwijkingen van het kind kan worden gedaan met de 20-weken echo, ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Dit onderzoek gebeurt bij voorkeur rond de 19 weken zwangerschap. Bij deze echo wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Ook wordt gekeken of het ongeboren kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Voorbeelden van afwijkingen die bij deze echo kunnen worden gezien:

  • Open ruggetje
  • Open schedel
  • Waterhoofd
  • Hartafwijkingen
  • Breuk of gat in het middenrif
  • Breuk of gat in de buikwand
  • Afwijkingen aan de darmen
  • Ontbreken of afwijken van de nieren
  • Ontbreken of afwijken van botten
  • Afwijkingen aan armen of benen

De 20-weken echo is een redelijk betrouwbare methode om ernstige aangeboren afwijkingen te ontdekken. Toch is dit onderzoek geen garantie voor een gezond kind. Niet alle aandoeningen kunnen worden gezien op de echo. Als bij je ongeboren kind een lichamelijke afwijking wordt gevonden, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk.

Sommige afwijkingen zijn zo ernstig dat het kind kan overlijden voor of bij de geboorte. Er zijn ook afwijkingen waarbij de behandelmogelijkheden van het kind beter zijn als al voor de bevalling bekend is dat het kind een van die afwijkingen heeft. Klik voor meer informatie.


Waar wordt het onderzoek gedaan?. 

De NIPT wordt afgenomen in 1 van de regionale laboratoria, o.a. Ziekenhuis Rivierenland en Polikliniek Culemborg.

De 13 en 20wkn echo kan worden uitgevoerd in het Eerstelijns verloskundig & prenataal Screeningscentrum IRIS te Tiel.

 

Recente berichten