Kwaliteit

Alle verloskundigen in deze praktijk proberen te allen tijde betrouwbare en veilige verloskundige zorg aan te bieden. Om deze kwaliteit van zorg te kunnen bieden, voldoen alle verloskundigen aan de volgende voorwaarden:

  • lid van de beroepsorganisatie voor verloskundigen; de Koninklijke Organisatie Van Verloskundigen (KNOV);
  • ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV. Hierdoor kunnen wij onze hoogwaardige kwaliteit van zorg aantonen;
  • ingeschreven in het landelijke BIG-register. De wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, de wet BIG, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen degene die in het register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar;
  • ingeschreven in het BEN kwaliteitsregister voor echoscopisten;
  • lid van Catena, regionaal samenwerkingsverband van verloskundigen;
  • actief deelnemen aan het Netwerk geboortezorg Rivierenland, samenwerkingsverband tussen verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamcentra.

Recente berichten