Hielprik en gehoorscreening

Hielprik.

In de eerste week na de geboorte krijgt elke baby in Nederland een hielprik aangeboden. Nadat de baby is aangegeven bij de gemeente wordt dit automatisch in gang gezet. Als de baby tussen de 4 en 7 dagen oud is, komt een medewerker van de thuiszorg langs voor de hielprik. Door middel van een prikje in het hieltje van de baby worden een aantal druppels bloed verkregen die door het laboratorium worden onderzocht op 18 ziektes. Voor meer informatie over de ziektes waarop gescreend wordt kun je kijken op http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hielprik. Tevens krijg je rond de 30e week van de zwangerschap van ons een informatiefolder betreffende dit onderwerp.
Voor de uitslag van de hielprik geldt: geen bericht is goed bericht. Komt uit het bloed echter naar voren dat de baby mogelijk een aangeboren aandoening heeft, dan worden jullie binnen 3 weken daarover geïnformeerd door de huisarts.


Gehoorscreening.
Naast de hielprik krijgt elke baby in Nederland ook een gehoortest aangedoden. Degene die komt voor de hielprik zal tevens de gehoortest afnemen. Zoals de naam als zegt wordt getest of de baby met beide oortjes kan horen. De gehoorscreening kan gewoon plaatsvinden terwijl de baby slaapt. De baby krijgt een klein zacht dopje in het oor. Dit dopje is verbonden met een apparaat dat het gehoor van de baby meet. Meestal duurt de test maar een aantal minuten. Daarna krijg je direct de uitslag. Als na de eerste test niet duidelijk is of de baby met beide oortjes voldoende kan horen, dan wordt de test herhaald.

Voor meer informatie over de gehoortest kun je terecht op http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Gehoorscreening_bij_pasgeborenen

Deelname aan deze onderzoeken is niet verplicht.

Recente berichten