Contactgegevens:

verloskundige praktijk de Toekomst

Rijksstraatweg 64-11

4191 SG Geldermalsen

 

Tel.  0345- 473 963

(7 dagen p/week, 24 uur p/dag bereikbaar)

 

E-mail: info@vpdetoekomst.nl

Volg ons voor het laatste nieuws ook op FACEBOOKVoor betrokken en deskundige begeleiding tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed

 

Prenatale screening

Tijdens je zwangerschap kun je verschillende onderzoeken krijgen om de gezondheid van jou en je baby in de gaten te houden. Sommige onderzoeken je standaard aangeboden, andere krijg je alleen als dat medisch nodig is. De verloskundige bepaalt of dat het geval is. Bij veel onderzoeken kun je ook zelf bepalen of je ze wel wilt, bijvoorbeeld een test om na te gaan of je baby kans heeft op een afwijking. De verloskundige geeft je uitleg over alle onderzoeken en vertelt welke noodzakelijk zijn en waar je zelf over kunt beslissen.

Er zijn 3 verschillende onderzoeken die je zou kunnen doen:

- Niet Invasieve Prenatale Test

- Combinatietest

- 20 weken echo

Voor de uitleg en keuzehulp verwijzen wij naar www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Hieronder volgt een korte uitleg

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

Met de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) kunnen zwangeren vrouwen door middel van een screening van het eigen bloed hun ongeboren kind testen op: trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom), trisomie 21 (downsyndroom) of andere medische redenen. Bij de NIPT wordt DNA van het ongeboren kind uit het bloed van de zwangere onderzocht. Voor de introductie van de test kon dat alleen met een vruchtwaterpunctie of vlokkentest. Klik voor meer informatie.

De combinatietest
Onderzoek naar de kans op Downsyndroom, Edwardssyndroom en het Patausyndroom (trisomie 21, trisomie 18 en trisomie 13) wordt gedaan met de combinatietest. Deze test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

1. Een bloedonderzoek bij de zwangere.
2. De nekplooimeting via een echo tussen 11 en 14 weken zwangerschap.

Wat is nu de kans op een kindje met een van deze syndromen? Die wordt berekend door de uitslagen van bloedtest en nekplooimeting, de leeftijd van de moeder en de precieze duur van de zwangerschap te combineren. Let op: als uit de test blijkt dat de kans klein is dat je kind een van deze syndromen heeft, is dit toch niet uitgesloten. Klik voor meer informatie

De 20-weken echo: onderzoek naar lichamelijke afwijkingen
Onderzoek naar bepaalde lichamelijke afwijkingen van het kind kan worden gedaan met de 20-weken echo, ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Dit onderzoek gebeurt bij ongeveer 20 weken zwangerschap. Bij deze echo wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Ook wordt gekeken of het ongeboren kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Voorbeelden van afwijkingen die bij deze echo kunnen worden gezien:

  • Open ruggetje
  • Open schedel
  • Waterhoofd
  • Hartafwijkingen
  • Breuk of gat in het middenrif
  • Breuk of gat in de buikwand
  • Afwijkingen aan de darmen
  • Ontbreken of afwijken van de nieren
  • Ontbreken of afwijken van botten
  • Afwijkingen aan armen of benen

De 20-weken echo is een redelijk betrouwbare methode om ernstige aangeboren afwijkingen te ontdekken. Toch is dit onderzoek geen garantie voor een gezond kind. Niet alle aandoeningen kunnen worden gezien op de echo. Als bij je ongeboren kind een lichamelijke afwijking wordt gevonden, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk.

Sommige afwijkingen zijn zo ernstig dat het kind kan overlijden voor of bij de geboorte. Er zijn ook afwijkingen waarbij de behandelmogelijkheden van het kind beter zijn als al voor de bevalling bekend is dat het kind een van die afwijkingen heeft. Klik voor meer informatie.

Waar wordt de echo gemaakt?
De combinatietest en 20wkn echo kan uitgevoerd worden in het Eerstelijns verloskundig & prenataal Screeningscentrum IRIS te Tiel.

De NIPT wordt afgenomen in 1 van de regionale laboratoria, o.a. Ziekenhuis Rivierenland en Polikliniek Culemborg.