Contactgegevens:

verloskundige praktijk de Toekomst

Rijksstraatweg 64-11

4191 SG Geldermalsen

 

Tel.  0345- 473 963

(7 dagen p/week, 24 uur p/dag bereikbaar)

 

E-mail: info@vpdetoekomst.nl

Volg ons voor het laatste nieuws ook op FACEBOOKVoor betrokken en deskundige begeleiding tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed

 

NIPT beschikbaar 1 April 2017

NIPT beschikbaar 1 April 2017 - Zwanger in Geldermalsen

01-04-2017

De NIPT

Met de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) kunnen zwangeren vrouwen door middel van een screening van het eigen bloed hun ongeboren kind testen op deze syndromen. Bij de NIPT wordt DNA van het ongeboren kind uit het bloed van de zwangere onderzocht. Voor de introductie van de test kon dat alleen gebeuren met een vruchtwaterpunctie of vlokkentest. De test kan vanaf 10 weken zwangerschap worden uitgevoerd. Dan worden er een aantal buisjes bloed bij jou afgenomen. Tijdens de zwangerschap zit er in jouw bloed DNA van de ongeboren baby. Jouw bloed kan worden onderzocht om chromosomale afwijkingen bij de baby te vinden. De test kan geen miskraam veroorzaken. Bij een vruchtwaterpunctie en de vlokkentest kan dit wel.

TRIDENT 2-studie: NIPT voor alle zwangeren
Per 1 april 2017 kunnen alle zwangere vrouwen er rechtstreeks voor kiezen om de NIPT te doen. De NIPT gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling. Hiervoor is € 26 miljoen beschikbaar in de begroting. Van de zwangere vrouw wordt een eigen betaling van € 175,- gevraagd. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan de kosten van de combinatietest die nu ook voor rekening van de zwangere vrouw komt.

TRIDENT 1-studie: NIPT voor hoog-risico zwangeren
De NIPT wordt sinds 1 april 2014 in Nederland binnen de TRIDENT1-studie aangeboden als uit de combinatietest blijkt dat de baby een verhoogde kans heeft op een aangeboren aandoening: trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom), trisomie 21 (downsyndroom) of andere medische redenen. Dit betekent dat NIPT alleen wordt uitgevoerd en vergoed als de combinatietest uitwijst dat er vervolgonderzoek nodig is. NIPT is een vervolgonderzoek op de combinatietest; je bepaalt zelf of je gebruik wilt maken van NIPT.

De uitslag en eventueel vervolgonderzoek

De test is binnen 10 tot 15 werkdagen bekend. De uitslag wordt schriftelijk en/of telefonisch gegeven.

De uitslag kan zijn: afwijkend of niet-afwijkend.

De NIPT is een screeningstest en geen diagnostische test. De NIPT geeft geen 100% zekerheid. Getest wordt het DNA in het bloed van de zwangere: ongeveer 90% van dit DNA komt van de moeder, ongeveer 10% komt van de placenta (moederkoek). Het DNA van de placenta is bijna altijd hetzelfde als het DNA van het kind, maar niet altijd. Daarom is de uitslag niet 100% zeker.
Is de uitslag niet-afwijkend, dan is de kans erg klein (1 op 1000) dat er toch sprake is van een chromosoomafwijking. Is de uitslag afwijkend, dan is de kans erg groot dat de baby een chromosoomafwijking heeft. Om de diagnose te stellen, kun je nog een vruchtwaterpunctie laten doen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het onderzoek NIPT kijk dan op de volgende website